Veiligheidstrainingen

Hosec, veiligheidstrainingen

De veiligheidstrainingen van Hosec vergroten de veiligheid in uw organisatie op uiteenlopende aandachtspunten. We bieden verschillende trainingen en opleidingen aan, veelal specifiek afgestemd op uw hotel én uw onderneming.

De meeste veiligheidstrainingen en -opleidingen hebben we in eigen beheer ontwikkeld. Deze kunnen we op maat afstemmen op uw wensen en de omstandigheden binnen uw organisatie. Bovendien werken we (indien van toepassing) met professionele acteurs. U kunt dus altijd rekenen op een professionele en waarheidsgetrouwe veiligheidstraining.

Verschillende veiligheidstrainingen

U kunt bij Hosec terecht voor de volgende veiligheidstrainingen:

  • Basisveiligheid
  • Instructie Ontruimingsplan
  • Overvalpreventie & omgaan met agressie
  • Risicomanagement
  • ID-documenten (fraude)
  • Duty Manager / MOD
  • Hotel & Security
  • BHV (bedrijfshulpverlening)

Training ‘Basisveiligheid’

De training ‘Basisveiligheid’ is geschikt als introductietraining op het gebied van veiligheid, bijvoorbeeld voor nieuwe medewerkers in uw organisatie. We behandelen het huisreglement, de organisatie, het organigram en mogelijke calamiteiten (hoe te handelen). Bovendien geven we een algemene instructie op het gebied van veiligheid. Deze training vindt plaats bij u op locatie en wordt per locatie op maat aangeboden.

Training ‘Instructie Ontruimingsplan’

Uw organisatie beschikt waarschijnlijk over een ontruimingsplan (goedgekeurd door de Inspectie SZW). Maar hoe gaat u ermee om? In de training ‘Instructie Ontruimingsplan’ behandelen we het ontruimingsplan, inclusief de plattegronden en symbolen die daarop vermeld staan. Daarmee is deze training ideaal voor BHV’ers en ontruimings- of calamiteitenmedewerkers.

Training ‘Overvalpreventie & omgaan met agressie’

Een overal heeft u niet in de hand. Wat u wél kunt beïnvloeden, is de manier waarop uw medewerkers ermee omgaan. We werken volgens de RAAK-formule (Rustig blijven, Accepteren, Afgeven en Kijken). Deelnemers aan de training ‘Overvalpreventie & omgaan met agressie’ leren wanneer ze hulpdiensten moeten alarmeren, maar ook onderwerpen als verbaal geweld en preventie van agressie komen aan bod. Hierbij is de BLUS-formule van belang: Binden, Luisteren, Uitleggen en Samenwerken.

Training ‘Risicomanagement’

Voor de training ‘Risicomanagement’ ontwerpen we samen met directie of management een scenario voor een risicomanagementoefening. Soms doen we dat aan de hand van een daadwerkelijk voorgevallen calamiteit, soms op basis van een fictief script (bijvoorbeeld na een risico-inventarisatie van uw organisatie). Onderwerpen zouden kunnen zijn: diefstal, brand, ontruiming, overval, enzovoorts. Hoe gaat u ermee om? Wie heeft welke verantwoordelijkheden? Wat kunt u doen om de kans op een calamiteit te verkleinen?

Training ‘ID-documenten’ (fraude)

Identiteitsfraude of documentvervalsing komt steeds vaker voor. Maar wat is vervalsing eigenlijk? Welke gevolgen kan het hebben voor uw organisatie? Hoe herkent u een vervalst identificatiebewijs of vervalste werkvergunning? Hoe weet u wanneer u te maken heeft met een dubbelganger of lookalike? En wat doet u áls u ermee te maken krijgt? Het komt allemaal aan bod tijdens de training ‘ID-documenten’.

Training ‘Duty Manager’ (MOD)

Een Duty Manager (MOD, Manager Of Duty) vervangt de directie tijdens afwezigheid. De Duty Manager neemt operationele beslissingen en heeft uiteenlopende operationele en faciliterende taken. Maar hoe ver reiken zijn verantwoordelijkheden? Hoe dient een Duty Manager te handelen in voorkomende situaties? En hoe rapporteert hij? In de training ‘Duty Manager’ behandelen we het volledige taken- en verantwoordelijkhedenpakket van de Duty Manager, zoals ze in uw organisatie zijn bepaald.

Training ‘Hotel Security’

Onze training ‘Hotel Security’ leidt beveiligers, facilitair medewerkers, Duty Managers en medewerkers met een leidinggevende functie op tot Hotel & Security Officer. Ze leren om gericht(er) en klantvriendelijk(er) toezicht te houden. Na de opleiding kunnen ze veiligheidsrisico’s herkennen en gerichte en adequate maatregelen nemen. De cases die worden behandeld zijn uiteenlopend: van het te woord staan van een ontevreden hotelgast tot het omgaan met ongewenste gasten.

Training ‘BHV’ (bedrijfshulpverlening)

In deze opleiding tot bedrijfshulpverlener (BHV’er) behandelen we bedrijfsspecifieke risico’s en andere aandachtspunten. Vooraf maken we in de meeste gevallen een bedrijfsrisicoanalyse, die centraal staat in de opleiding. Na afloop weten de BHV’ers dan ook exact wat de specifieke bedrijfsrisico’s zijn en hoe ze moeten handelen in het geval van een calamiteit.

Bel me terug

Direct meer weten over Veiligheidstrainingen? Vul uw gegevens in en we nemen snel contact met u op.

Naam *

Organisatie *

Telefoonnummer *

E-mailadres *

 

Heb je een vraag
over Hospitality Security?